HELAL GIDA POLİTİKASI

Nişasta ve Sitrik Asit Üretimi alanında, Türkiye ekonomisini kalkındıran, pazarda lider kuruluşlar olan TAT Nişasta San. ve Tic. A.Ş ve Tezkim Tarımsal Kimya Sitrik Asit tesisleri olarak, müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarını her defasında, zamanında, istenen özelliklerde ve Helal Ürün gerekliliklerine uygun olarak karşılamaktayız.

Helal Sertifikasına sahip ürünlerimiz için;

Ürünlerimizi, tasarım, geliştirme ve üretim aşamalarında; OIC/SMIIC1 standardına, Türk Gıda Kodeksine, kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemimize, İslam Fıkhına ve müşterilerin helal gıda güvenliği isteklerine uygun, yüksek verimlilikle ve en ekonomik maliyetle üretmeyi,

Helal üretim koşullarına uygun, hijyenik şartlarda, yüksek verimlilikle ve en ekonomik maliyetle üretim gerçekleştirmeyi,

Tedarikçilerimizden tüketicilerimize kadar geçen tüm süreçlerde karşılaşılabilecek helal gıda güvenliği tehlikelerini önlemeyi ve yönetmeyi; uygulamaların kontrolünü ve sürekliliğini sağlamayı,

Çalışanlarımıza helal eğitimleri vererek yetkinliklerini artırmayı, iyileştirme çalışmalarına etkin katılımlarını sağlamayı taahhüt ederiz.

cookieconsent.min